Návod / Kontrolný výkaz DPH

Ako funguje makro excel aplikácia spracovania dát pre kontrolný výkaz DPH.

Krok 1 / Vloženie údajov do excel aplikácie

Prekopírujte vaše údaje do excel aplikácie pre kontrolný výkaz DPH.


Kontrolný výkaz DPH - sumárna tabuľka so súčtami na okamžitú kontrolu súm posielaných do XML Zobraziť väčší obrázok »

Na prvej záložke DATA je umiestnená sumárna tabuľka so súčtami na okamžitú kontrolu súm posielaných do XML.
Je to kontrolný nástroj porovnania počtu záznamov v každej skupine pri importe na eDaniach alebo na portáli Finančnej správy.

Skupiny A1 až D2

Skupiny A1 až D2 sú rozložené do samostatných záložiek, čo umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie kopírovanie hodnôt.


Pri exporte do XML sa automaticky počítajú len vyplnené riadky za sebou. Nevkladajte prázdne riadky medzi vyplnené.

Krok 2 / XML súbor pre portál Finančnej správy

XML súbor vytvoríte stlačením tlačítka v ľavom hornom rohu s názvom „vytvor XML súbor“. Na portáli Finančnej správy naimportujete vytvorený XML súbor tlačitkom "Načítať zo súboru".

Týmto spôsobom sa vyplní celý formulár a prebehne kontrola vložených údajov, ktorá v spodnej časti formulára môže vypísať upozornenia. Tie sa dajú opraviť aj priamo vo formulári portálu Finančnej správy. Nemusíte ich opravovať spätne v excelovom súbore.


Archivácia dát pre kontrolný výkaz DPH

Využitie spracovaných údajov v našej excel aplikácii môže zároveň slúžiť pre potreby archivácie.


Upravenie excel aplikácie na mieru

Excel aplikáciu pre kontrolný výkaz DPH môžeme prispôsobiť vašim požiadavkám.

DÔLEŽITÉ: makro aplikácia je kompatibilná s Microsoft Office Excel 1997 a novšou verziou.
Nezabudnite si povoliť režim „makro“.